Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Personlige egenskaper

En verktøymaker skal kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er

  • framstilling og sammenpassing av produksjonsverktøy og utstyr
  • vedlikehold og service av utstyr
  • anvendelse av småmaskiner og spesialmaskiner

Les mer om verktøymaker