Termoplastprodukter benyttes i prosess- og oljerelaterte industrier, landbruket, næringsmiddelindustrien, konsummarkedet samt i ulike kjøretøy og transportmidler.

En fagoperatør i termoplastfaget arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i termoplast.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og kunne planlegge arbeidet ditt. Du må være åpen for nyutvikling og kunne bruke dine kunnskaper i forbindelse med produktutvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fagoperatøren i termoplastfaget foretar håndverksmessig og maskinell bearbeiding av termoplastprodukter ut fra halvfabrikata. Dette omfatter oppgaver innen fremstilling, reparasjon og vedlikehold av produkter i termoplast. Sentrale arbeidsoppgaver er å:

  • lage egne maler, fiksturer, programmer og andre hjelpemidler
  • forme termoplaster
  • bruke sammenføyingsmetoder som sveising, liming og mekaniske forbindelser
  • foreta sponfraskillende bearbeiding som boring, dreiing, fresing, saging
  • kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr
  • foreta avfallshåndtering og gjenvinning

Les mer om fagoperatør i termoplast