Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri.

Personlige egenskaper

Arbeidet innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid på bakken og i høyden. Fagarbeideren må kunne beregne tunge løft, ha god teknisk innsikt og gode fagkunnskaper. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker, og må ha kunnskap om stillasforskriftene. Du må kunne arbeide planmessig. Språkkunnskaper og kunnskaper om andre kulturer bidrar positivt i yrkesutøvelsen.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg
  • bygging av stillaser på eksisterende bygg
  • være planlegger, arbeidsleder og koordinator for prosjekter
  • bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri
  • rigge, stroppe og planlegge ved kranløft
  • industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk»

Les mer om stillasbygger