Skomakeren arbeider innen skotøyindustrien, i håndverksbedrifter og skotøyforretninger.

Personlige egenskaper

Du må ha form- og fargesans, være kreativ og ha godt håndlag.

Sentrale arbeidsoppgaver

Skomakeren reparerer og vedlikeholder fottøy; i tillegg kommer reparasjoner av vesker, belter, kofferter, seletøy og andre lær- og skinnvarer.

Sentrale arbeidsområder er

  • reparasjoner av fottøy og andre skinn og lærvarer
  • ortopediske oppbygg og andre tilpasninger av sko ved spesielle behov
  • bruk av riktig verktøy til de ulike arbeidsoppgavene
  • råd og veiledning om vedlikehold av skinn- og lærprodukter
  • vedlikehold av verktøy og maskiner som brukes i verkstedet
  • valg av riktige materialer til de forskjellige typer reparasjoner

Les mer om skomaker