En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Personlige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Sentrale arbeidsoppgaver

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Les mer om fagoperatør i produksjonsteknikk