Produkter i polymerkompositt (herdeplast) benyttes i fly- og romfartsindustri, prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor, kjøleindustri, næringsmiddelindustri og fritids- og yrkesbåtindustri.

En fagoperatør i polymerkompositt arbeider i små og store bedrifter som fremstiller produkter i polymerkompositt f.eks. prosessindustribedrifter, båtprodusenter og produsenter av rør, tanker og andre tekniske produkter.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og kunne arbeide selvstendig på grunnlag av tegninger og produktbeskrivelser. Du må være åpen for nyutvikling og kunne bruke dine kunnskaper i forbindelse med produktutvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fagoperatøren i polymerkompositt foretar håndverksmessig og semimaskinell bearbeiding av produkter i polymerkompositt ut fra halvfabrikata. Dette omfatter oppgaver innen fremstilling, reparasjon og vedlikehold av produkter i polymerkompositt. Sentrale arbeidsoppgaver er å:

  • lage egne former, maler, fiksturer og andre hjelpemidler
  • foreta håndopplegg av polymerkompositt
  • sprøytelaminere
  • lage sandwichkonstruksjoner
  • foreta reparasjoner
  • foreta vikling, pressing og injeksjonsprosesser
  • bruke sammenføyingsmetoder for herdeplast

Les mer om fagoperatør i polymerkompositt