Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Personlige egenskaper

En platearbeider må kunne arbeide nøyaktig, effektivt, rasjonelt og planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt håndlag.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler
  • sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner
  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner
  • utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
  • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Les mer om platearbeider