En plastmekaniker arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer  og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien. 

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og kunne arbeide selvstendig på grunnlag av tegninger og produktbeskrivelser. Du må være åpen for nyutvikling og kunne bruke dine kunnskaper i forbindelse med produktutvikling. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Plastmekanikeren foretar håndverksmessig og semimaskinell bearbeiding av produkter ut fra halvfabrikata. Dette omfatter oppgaver innen bygging, reparasjon og vedlikehold av produkter i armert herdeplast og termoplast. Sentrale arbeidsoppgaver er å:

  • lage egne former, maler, fiksturer og andre hjelpemidler
  • foreta håndopplegg
  • sammenføye rør i termoplast og armert herdeplast
  • bruke sammenføyingsmetoder for termo- og herdeplastprodukter
  • termoforming/vakumforming
  • vedlikehold og reparasjon

Les mer om plastmekaniker