Som ortopeditekniker kan du få jobb i private eller statlige ortopediske verksteder.

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre og ha gode faglige kunnskaper, blant annet i anatomi, sykdomslære og materiallære. Du må kunne møte pasienten med empati, ha godt håndlag og god formsans. Det er også viktig at du har evne til å lytte til pasienten for å avdekke spesielle behov.

Sentrale arbeidsoppgaver

Ortopediteknikeren framstiller, vedlikeholder og reparerer ortopediske hjelpemidler. Sentrale arbeidsområder er

  • tolking av arbeidstegninger for det hjelpemidlet som skal framstilles
  • planlegging og arbeid etter arbeidsinstrukser og gjeldende manualer
  • håndtering av materialer, verktøy og maskiner
  • kommunikasjon med pasienter og andre yrkesgrupper for å få en helhetlig forståelse av det hjelpemiddelet som skal framstilles
  • vurdering av kvaliteten av eget arbeid, avviksrapporter

http://ndla.no/nb/video/12092  

Les mer om ortopeditekniker