NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Personlige egenskaper

En NDT-kontrollør må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og selvstendig. Du må også kunne samarbeide med andre i bedriften og kommunisere med kunder.

Sentrale arbeidsoppgaver

NTD er en forkortelse for «Non Destructive Testing» (ikke-ødeleggende testmetoder) og brukes for å verifisere at produktet er i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner. Sentrale arbeidsoppgaver er

 • innhenting og bruk av regelverk, tekniske tegninger, standarder og kravspesifikasjoner
 • vurdering av risiko knyttet til HMS
 • planlegging og tilrettelegging av kontroller
 • mengde-, tids-, strøm-, hastighets- og avstandsberegninger i forhold til kontrolloppgaven
 • bruk av geometriske toleranser og gjennomføring av trigonometriske beregninger
 • kalibrering og justering av måleutstyr
 • målinger ved hjelp av manuelt måleverktøy og digitalt måleutstyr
 • kontroll ved visuell inspeksjon
 • radiografi- eller ultralydkontroll
 • penetrant-, magnetpulver- og virvelstrømprøving og lekkasjetesting
 • registrering og vurdering av måleresultatet og drøfting av tiltak med oppdragsgiver
 • verifikasjon og dokumentasjon av at produkter er i samsvar med standarder, spesifikasjoner og akseptkriterier

Les mer om NDT-kontrollør