En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap.

 

Personlige egenskaper

En motormekaniker må kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være fingerferdig. Motormekanikeren må ofte forholde seg direkte til kunder, og du bør være serviceinnstilt og omgjengelig.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • montering, vedlikehold og reparasjon av pneumatiske og hydrauliske anlegg i båter
  • montering, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg i mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk
  • valg av materialer og tilpassing av detaljer for motorer og maskininstallasjoner med aktuelle maskiner, utstyr og verktøy
  • bruk av tilgjengelig datateknologi
  • betjening av kunderegister

Les mer om motormekaniker