Som operatør i kran- og løfteoperasjoner vil du kunne får arbeid innen indutrivirksomhet som bygg og anlegg, offshore, transport og sjøfart.

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide selvstendig og ha evne til å takle nye utfordringer på en rask og god måte. Det kreves også samarbeidsevner og stor grad av kreativitet for å finne løsninger på uforutsette problemer. Du må ha positive holdninger til sikkerhetsarbeid.

Formelle krav

For å bli godkjent må du tilfredsstille de medisinske kravene som til enhver tid settes av Oljedirektoratet eller Direktoratet for arbeidstilsynet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Produkter som ikke kan løftes manuelt blir håndtert av en krantype.

Av arbeidsoppgaver kan nevnes:

  • betjening av ulike typer løfteinnretninger- og utstyr
  • kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger

Les mer om fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner