En komposittbåtbygger arbeider i små og store bedrifter som driver med båtproduksjon.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du har godt håndlag, praktisk sans og er nøyaktig.

Sentrale arbeidsoppgaver

Komposittbåtbyggeren produserer, reparerer og vedlikeholder skrog, overbygg, rigger, innredninger og installasjoner. Sentrale arbeidsområder er

  • bruk av de forskjellige materialene som blir brukt i tradisjonell og moderne båtbygging
  • tørkeprosesser og bearbeiding
  • bruk av komposittmaterialer/plast og forming av stål og metaller
  • mekaniske forbindelsesmetoder, liming og overflatebehandling og tekniske installasjoner
  • estetikk, design og konstruksjon med tegning og visualisering
  • kvalitetssikring og HMS

Fagarbeideren skal i samarbeid med andre og selvstendig kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid på en slik måte at det også kan lede til nytenking og produktutvikling.

Les mer om komposittbåtbygger