Arbeidsplasser for en industrirørlegger finnes innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Personlige egenskaper

En industrirørlegger må kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Faget er i kontinuerlig utvikling, og du bør ha evne til omstilling, teknisk og faglig innsikt, godt håndlag og sosial kompetanse.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • tolking av rørtegninger og isometriske tegninger
  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • tilvirking og prefabrikkering av rør og rørdeler, montering og sammenføying av rørsystemer
  • kontroll av industrielle rørsystemer ved sertifisering og godkjenning
  • kvalitetssikring og avviksrapportering
  • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Les mer om industrirørlegger