Automatiker

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

CNC-maskinering

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri.

Industrimekaniker

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Industrimontør

Arbeidsplasser for en industrimontør finnes innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, og skipsbygging. En industrimontør jobber med industriell montasje innen både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft.

Industrirørlegger

Arbeidsplasser for en industrirørlegger finnes innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Industrimaler

Som industrimaler kan du få jobb i mekanisk industri, verksteds-, skipsverft- og oljeindustrien, til lands eller til vanns.

Kjemiprosess

Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Komposittbåtbygger

En komposittbåtbygger arbeider i små og store bedrifter som driver med båtproduksjon.

Kran og løfteoperasjon

Som operatør i kran- og løfteoperasjoner vil du kunne får arbeid innen indutrivirksomhet som bygg og anlegg, offshore, transport og sjøfart.

Laboratoriefaget

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

Logistikk

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Låsesmed

Låsesmeder arbeider som regel ved verksteder eller i egen virksomhet.

Polymerkompositt

Produkter i polymerkompositt (herdeplast) benyttes i fly- og romfartsindustri, prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor, kjøleindustri, næringsmiddelindustri og fritids- og yrkesbåtindustri.

Motormekaniker

En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap.

NDT kontrollør

NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Ortopediteknikk

Som ortopeditekniker kan du få jobb i private eller statlige ortopediske verksteder.

Platearbeider

Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Stilasbygger

Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri.

Sveis

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Verktøymaker

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Thermoplast

Termoplastprodukter benyttes i prosess- og oljerelaterte industrier, landbruket, næringsmiddelindustrien, konsummarkedet samt i ulike kjøretøy og transportmidler.

Produksjonsteknikk

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Plastmekaniker

En plastmekaniker arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer  og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien. 

Kulde- og varmepumpemontør

Som fagarbeider på dette området kan du få arbeid i bedrifter som driver med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner.

Skomaker

Skomakeren arbeider innen skotøyindustrien, i håndverksbedrifter og skotøyforretninger.

Trykkerfaget

Yrkesbeskrivelse Grafisk trykker (svennebrev) Aktuelle arbeidssteder