Praksiskandidater er voksne som har minst 25 % lengre praksistid i et lærefag enn den fastsatte læretiden i faget. Praksisen må:

  • være allsidig og dokumentert
  • etter en samlet vurdering dekke de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for Vg3 / opplæring i bedrift i lærefaget
  • være godkjent av fylkeskommunen før fag- eller svenneprøven kan avlegges

Realkompetansevurdering kan ikke erstatte praksiskravet.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne framstille deg til fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid bestå en egen eksamen for praksiskandidater før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve:

  • I de fleste lærefag skal denne eksamenen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget.
  • I særskilte lærefag innenfor utdanningsprogram for elektrofag og teknikk og industriell produksjon skal denne eksamen prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene som er fastsatt i programfagene for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole som lærefaget bygger på, og som er relevante for lærefaget.

Fylkene arrangerer vanligvis egen, eksamensforberedende opplæring for praksiskandidater. Hvor og hvordan du skal melde deg opp til eksamen for praksiskandidater (privatisteksamen), varierer mellom fylkene. Oppmeldingsfristene er ca. 15. september og 15. januar. Rutinene for oppmelding til privatisteksamen blir annonsert i god tid før oppmeldingsfristene. I noen fylker skjer oppmeldingen via www.privatistweb.no. (Se foregående avsnitt.) Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å avlegge eksamen.

Du må også betale prøveavgift for å avlegge fag- eller svenneprøve, og du er selv ansvarlig for å skaffe prøvested og nødvendig utstyr til prøven. For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du kontakte fagopplæringen i fylket ditt.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke består fag- eller svenneprøven, må du vente seks måneder før du kan gå opp til ny prøve.

Her finner du link til informasjon og skjema fra fylkeskommunen om praksiskandidatordningen.
 

 

Privatistweb.no

Det er mulig å melde seg opp 2 ganger om året.

Her er fremgangsmåten: 

1. Registrer deg som bruker
Dersom du blir bedt om å velge fylke, må du først gjøre det. Trykk deretter på Jeg er ny bruker, og opprett deg selv som bruker. Fødselsnummer er brukernavnet ditt. Lag selv ditt eget passord. Alle felter merket med en "rød kule" må fylles ut.
2. Oppgi nødvendige personalia
Velg målform. Valget regulerer hvilken målform PrivatistWeb vises på, og hvilken målform som blir registrert som ditt hovedmål. Registrer opplysninger om deg selv; navn, adresse, mobiltelefon, e-postadresse. Det er en stor fordel om du registrerer e-postadresse og angir at du ønsker meldinger via e-post, denne benyttes da til å formidle f.eks. kontrollbrev, innkalling og glemt passord. I noen fylker vil e-postadresse være obligatorisk. Du kan velge å motta eksamensinformasjon via post dersom du heller ønsker det.

Dersom du er lærling, må det angis, og bedriftens organisasjonsnummer må oppgis (disse opplysningene vil bli sjekket).

Eventuelle obligatoriske spørsmål (med rød kule) må besvares.
3. Velg fag
Hvis du ønsker å begrense antallet fag som vises, kan du gjøre det ved å benytte utvalgsmuligheten og så klikke på Søk-knappen. I listen over valgbare fag skal du angi årsaken til privatisteksamen (f.eks. Nytt fag eller Forbedring). For hver eksamen du velger vil det være en eksamensavgift. Beløpet avhenger av om det er et nytt fag eller forbedring. For fag som har informasjonsikonet (i), vil du finne viktig informasjon om faget når du klikker på dette ikonet.

Når du har markert aktuelle fag og valgt eksamenshensikt, klikker du på knappen Legg til avmerkede fag. Du kommer så til oppmeldingssiden hvor du finner igjen oppmeldte fag. Hver oppmelding kan inneholde flere fag, og alle fag i en oppmelding må betales under ett. Det er mulig å lage en oppmelding per fag. Du må påse at du ikke velger to eksamener på samme dato.
4. Bekreft oppmelding og betal eksamensavgift
Betalingsmetode varierer fra fylke til fylke. Les om betaling for aktuelt fylke under menypunktet "Betalingsinformasjon" etter at du har logget inn.
5. Oppmeldingen er OK
Statusen din etter at faget er betalt og oppmeldingen er bekreftet, finner du på Min side. Du kan når som helst logge deg inn på Min side for å se på fagenes status. Skal du melde deg av et fag, må du ta kontakt med eksamenskontoret. Merk at eksamensavgiften ikke blir refundert.
6. Informasjon om tid og sted
Du vil også motta informasjon om når og hvor eksamen skal avholdes. Det er derfor viktig at du har registrert riktig adresse og øvrige opplysninger om deg selv. Du kan til en hver tid gjøre endringer i personalia også etter at fristen for oppmelding er utløpt.