Lærlingløftet

Publisert: 07/Apr/2014

Gi bedriften et løft – bli med på Lærlingløftet!

Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Kanskje fordi mange bedrifter ikke ser verdien av lærlinger? Eller er redde for at det å bli lærebedrift innebærer for stort ansvar og for mye arbeid? Eller ikke vet at lærlingordningen omfatter nye fagområder som blant annet helse- og oppvekstfag, IT, design og håndverk, medier og kommunikasjon, service og samferdsel?  Ved å ta inn lærlinger i virksomheten viser du et samfunnsansvar som bidrar til godt omdømme, samtidig som du tilføyer virksomheten fersk kunnskap og friske øyne.

Les mer her


DEL DENNE SAKEN