CORONA VIRUS-TIL LÆRLINGER I OTEK AGDER

Publisert: 16/Mar/2020

Situasjonen knyttet til Coronavirus skaper store utfordringer for alle og noen kan bli rammet av permittering.

Vi vet at det jobbes sentralt med å tilrettelegge mulige "krisepakker" for lærlinger som blir permittert, men vi vet foreløpig ikke noe om detaljene i disse.

-Ikke kontakt opplæringskontoret med spørsmål om eventuelle permitteringer, men forhold dere til informasjon som blir gitt fra bedriftsledelsen.

-Det er veldig viktig at lærlinger som blir permittert varsler opplæringskontoret så raskt som mulig.

 

Ta godt vare på dere selv og hverandre!

Hilsen Frank, Trine og Joey

OTEK Agder


DEL DENNE SAKEN