Yrkesfagenes år 2018

Publisert: 15/May/2018

Yrkesfagenes år 2018 skal sette økt, positivt fokus på yrkesfagene og få flere unge til å søke og gjennomføre denne utdanningen.

Samtidig er det et viktig må å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

I kampanje året er det også et viktig må å få allmenheten bedre kjent med de mange mulighetene som gis gjennom en yrkesfaglig utdanning., og

hvor viktig det er for velferdsutviklingen at flere velger denne utdanningen. Se link til kampanjen her


DEL DENNE SAKEN