Yrkesvalg - Teknologi og fagbrev anbefales

Publisert: 11/Apr/2018

2. Teknologi og IT

– De tjenesteytende næringene vokser sterkt. Det gjør at mekaniske fag og bygg- og anleggsfag vil ha mye større etterspørsel enn det finnes folk. IT-studenter vil også etterspørres mer enn gjennomsnittet, sier Sparrman.

– I teknologi- og IT-bransjen begynner vi å se tendenser til økende mangel på arbeidskraft. I forbindelse med digitalisering trengs IT-kompetanse, så det er et spennende valg som bør gi gode muligheter både i offentlig og privat sektor, sier Sørbø.

I NHOs kompetansebarometer har vi spurt bedriftene hvilken kompetanse det er behov for de neste årene, og da ser vi at det er størst etterspørsel innenfor tekniske fag. For ingeniører gjelder det særlig bygg, elektro og industrifag, sier Turmo.

3. Fagbrev

Fagarbeidere innenfor de samme områdene, er også sterkt etterspurt, fortsetter Turmo.

For du  ikke ta høyere utdanning for å være sikret i fremtidens arbeidsmarked, sier Sørbø hos Nav.

– Det er mange muligheter for dem som går yrkesfag og tar fagbrev, så det vil jeg absolutt si er et godt alternativ, sier han.


DEL DENNE SAKEN