FOREDRAG fra generalforsamling 21. april OTEK AGDER

Publisert: 03/May/2017

Foredraget til Arnfinn Jensen, advokat NHO som omhandler "arbeidsrettslige spørsmål knyttet
til opphør av arbeidsavtaler og heving av lærekontrakter" ligger her


DEL DENNE SAKEN