Sørlandet har flest lærlinger

Publisert: 24/Jun/2014

Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Ferske tall fra SSB viser også at Østlandet har 40 prosent lavere andel lærlinger enn resten av landet.

Regionale forskjeller

12. juni offentliggjorde SSB en fersk oversikt over antallet lærlinger/lærekandidater. Sørlandet har ifølge disse tallene høyest antall (pr 100.000 innbyggere): Sørlandet (1.009), Vestlandet (993), Nord-Norge (969), Trøndelag (952), Østlandet (573).

- Dersom østlandsfylkene tar inn like mange lærlinger som resten av landet vil antall læreplasser i Norge øke fra 40.000 til 50.000 i løpet av få år, sier Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder.

Ros til fylkeskommunene i Agder

- Tallene er oppløftende med tanke på fremtidig næringsutvikling i landsdelen, mener Skagestad.

Lærebedrifter, bransjenes opplæringskontorer, partene i arbeidslivet, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har over lang tid lagt ned en betydelig innsats innen fag- og yrkesopplæring.

Fylkeskommunene i Agder tetter nå hull i det nasjonale regelverket for lærlingtilskudd. Dette gjelder garanti mot avkortning i tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater med særskilte behov og manglende læretilskudd til elever som har tre års skolegang forut for læretid i bedrift. Dette er forbilledlig og eksempel til nasjonal etterfølgelse, sier Fred Skagestad.

Manglende læretilskudd

Bedrifter som tar inn voksne lærlinger uten utdanningsrett får lærlingtilskudd. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det tas inn voksne lærekandidater uten utdanningsrett (en lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev). Vi har påpekt denne urimeligheten i flere år og synes det nå er på tide å rydde opp i dette, avslutter Fred Skagestad.


DEL DENNE SAKEN