Du kan komme på yrkeslandslaget ved å kvalifisere deg gjennom regionale og nasjonale uttak. Det er bransjeorganisasjonene som har ansvar for dette. Dersom du er interessert i å delta i yrkeskonkurranser anbefaler vi deg å ta kontakt med den aktuelle bransjeorganisasjon for ditt fag. Du finner disse på medlemsoversikten. Du kan også gjerne ta kontakt med WorldSkills Norway for å få informasjon.

Vær klar over at det er aldersgrense på 25 år for deltakelse i EuroSkills  og 22 år for WorldSkills Competition (VM) (med unntak av et par fag).

For å komme på det norske Yrkeslandslaget kreves at du er dyktig i faget, har motivasjon og tid til å trene og forberede deg, og det kreves også at du har en arbeidsgiver som støtter deg slik at du får anledning til å bruke tid til forberedelsene. Det kreves også at du er sterk mentalt. Under konkurransedagene vil du oppleve et stort press og at mange mennesker ser på det du holder på med. Dette er både vanlige tilskuere og et stort oppbud av presse- og mediafolk, som skal ta bilder og film. Det skjer også alltid noe uforutsett, kanskje noe verktøy eller materialer som er nytt for deg, noe som mangler, etc. Da gjelder det å ha nerver som tåler høyt trykk

Klikk her  for hjemmesiden til WSN