Styret i Otek Agder

 

2016 -2017

Styreleder Deanna Haslerud Elkem solar AS
Nestleder Kai Aanonsen Nymo AS
Styremedlemmer Svein Mosfjell Glencore Nikkelverk AS
  Isak Sørbø Aebi Schmidt Norge AS avd. Tellefsdal
  Anne Betsy Engestøl RPC BEBO Foodpackaging
  Hilde Evensen Kristiansand Skruefabrik & Mek. Verkst. A.s
  Cai Birger Nordhaug Industri og Energi 
  Lena Andreassen Saint-Gobain Ceramic Materials AS
Varamedlem Morten Njåstad Agder Energi

 2015 -2016

Styreleder Deanna Haslerud

Elkem solar AS

Nestleder Kai Aanonsen Nymo AS
Styremedlemmer  Per Inge Omdal Fellesforbundet- region Vest Agder
  Nils Rypestøl National Oilwell Varco
  Svein Mosfjell Glencore Nikkelverk AS
  Isak Sørbø Tellefsdal AS
  Inger Fløystøl GE Healhcare AS
  Lena Andreassen

Saint-Gobain Ceramic Materials AS

 Varamedlem Anne Betsy Engestøl RPC BEBO Foodpackaging

 2014 - 2015

Styreleder Deanna Haslerud

Elkem solar AS

Nestleder Kai Aanonsen Nymo AS
Styremedlemmer  Roy Salvesen Fellesforbundet- region Vest Agder
  Nils Rypestøl National Oilwell Varco
  Svein Mosfjell Glencore Nikkelverk AS
  Hanne Elisabeth Møgster Bandak Risør
  Inger Fløystøl GE Healhcare AS
  Lena Andreassen

Saint-Gobain Ceramic Materials AS

 Varamedlem Trine Lidi Global Castings Kristiansand AS