Velkommen til
OTEK Agder

Målet vårt er å gi de unge som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere.

Les mer om oss.

Nyhetsbilde
LÆRLINGESAMLING FOR ALLE OTEK LÆRLINGER MED OPPSTART 2017
Invitasjon til lærlingesamling 2017 for Otek`s første års lærlinger i Aust- og Vest-Agder. Vest-Agder Tid: Tirsdag 24. Oktober, Onsdag kl 16-18-30 (Vest-Agder) Sted: Otek Agder, Rigedalen 36 , 1. etg. Aust-Agder Tid: Torsdag 26. oktober...
Nyhetsbilde
Distriktsnyhetene 28. august - Otek lærlinger starter opp på Elkem
Se nyhetssendingen her
Nyhetsbilde
FOREDRAG fra generalforsamling 21. april OTEK AGDER
Foredraget til Arnfinn Jensen, advokat NHO som omhandler "arbeidsrettslige spørsmål knyttet til opphør av arbeidsavtaler og heving av lærekontrakter" ligger her[file_link,id=1579]